facebooktwittermail d

SVA får pengar för att studera årets harpestutbrott

Naturvårdsverket vill skaffa sig bättre kunskap om årets harpestutbrott. Därför får Statens veterinärmedicinska anstalt pengar för att undersöka organ från döda djur.

Under sensommar och tidig höst har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått in rapporter om över 150 döda harar i Norrbotten och Västerbotten, de flesta i kustområdet kring Piteå, Kalix och Luleå. Majoriteten av de 27 djur som skickats in för obduktion hade dött av harpest. De flesta efter en akut sjukdom som lett till snabb död. 

Utdraget förlopp

Nu hoppas Naturvårdsverket ta reda på om sjukdomen även kan ha ett mer utdraget, kroniskt förlopp hos harar.

– Om så är fallet skulle det öka risken för att harar sprider bakterier i naturen. Rävar kan infekteras men blir oftast inte sjuka. De bildar antikroppar mot bakterien, och genom att undersöka vilka rävar som har detta kan vi se i vilka områden harpesten finns, säger veterinär Gete Hestvik vid SVA i ett pressmeddelande från myndigheten.

Tanken är att undersöka organ från harar och rävar som skjutits under jaktsäsongen 2015–2016. 

Hjälp av jägare

SVA efterlyser kontakt med jägare som vill delta i undersökningen. En ersättning på 200 kronor för varje provtagen hare eller räv betalas ut. 

– Vi vill också gärna undersöka smågnagare, harar och rävar som påträffas självdöda och tar tacksamt emot även dessa djur som hittats av allmänheten.

Den som hanterar harar bör dock iaktta stor försiktighet, eftersom sjukdomen kan smitta människor.