facebooktwittermail

SVA: Dioxiner är värda att bekymra sig över

Teoretiskt sett finns en risk för att dioxiner från branden hamnar i djuren via fodret, anser SVA:s specialist på fodersäkerhet.

Soptippsbranden i Kagghamra.
Soptippsbranden i Kagghamra. FOTO: KRISTIN KARLSSON

För att veta om till exempel dioxiner tas upp av grödan, för att sedan hamna i fodret som djuren äter, krävs mätningar. Att dioxiner däremot bildas vid sopbränder är välkänt och när skogsbranden inträffade i Västmanland 2014 lät Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, analysera spannmål som växte ungefär en mil från branden där det hade fallit ned aska.