facebooktwittermail d

Svenskt klövvilt testas för fruktad sjukdom

Nu ska älgar, kronhjortar och rådjur testas för avmagringssjuka eller CWD. Statens veterinärmedicinska anstalt ber den svenska jägarkåren om hjälp med att samla in proverna.

För att få bättre kontroll över hur avmagringssjuka eller CWD påverkar hjortvilt, inleds nu en inventering i Sverige, Finland, Baltikum och Polen. Övervakningsprogrammet ska pågå i två år och finansieras av medel från EU.

Minst 6 000 hjortdjur ska CWD-testas i varje land och provtagningen omfattar både frilevande och hägnade djur, samt renar.

Skadar hjärnan

CWD är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar hjortdjur och skadar djurets hjärna. Några tecken på sjukdomen är avmagring, vingliga rörelser eller dreglande orsakat av hjärnskador. Sjuka djur kan också bli onormalt oskygga. I Europa upptäcktes det första fallet för två år sedan då en norsk vildren visade sig vara smittad.

Svenska älgar, kronhjortar och rådjur ska testas för CWD.
Svenska älgar, kronhjortar och rådjur ska testas för CWD. FOTO: ALLAN WALLBERG/MOSTPHOTOS

Nu efterlyser SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt, hjälp från svenska jägare för att samla in prover från fallvilt, trafikdödade djur eller djur som kasserats vid jakt på grund av sjukdom. Målsättningen är att få in prover från 2 750 vilda djur av arterna älg, kronhjort och rådjur, meddelar Jägareförbundet.

– Sveriges jägarkår är av avgörande betydelse för chansen att upptäcka en eventuell CWD-förekomst på ett tidigt stadium, säger Erik Ågren, chef för viltsektionen och biträdande statsveterinär vid SVA, till Jägareförbundet.

SVA och Jordbruksverket ansvarar för tester

Jägare som hittar eller fäller hjortdjur som kan passa in på beskrivningen av CWD, kan kontakta viltsektionen på SVA som ansvarar för att utföra CWD-testerna. När det gäller hägnade och frilevande tamdjur som kronhjort eller ren, är det Jordbruksverket som ansvarar för hanteringen. 500 hägnade kronhjortar och 2 750 renar fördelade på landets 51 samebyar ska CWD-testas.

Dovhjort ingår inte i EU-övervakningen, men djur som uppvisar tecken på CWD ska också provtas. SVA:s viltsektion kan hjälpa till med bedömningen av sådana fall.

LÄS OCKSÅ: Utökade tester för CWD

LÄS OCKSÅ: Nu skjuts de norska vildrenarna av