facebooktwittermail d

Superförhandling ska få fart på Cap-reformen

Kritiskt läge för en överenskommelse i tid närmar sig.

Men en sak som parterna lyckats komma överens om är att minst tre procent av direktstöden ska gå till unga lantbrukare.

I nästa vecka träffas EU-ländernas jordbruksministrar i Europahuset i Bryssel för att bland annat diskutera reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
I nästa vecka träffas EU-ländernas jordbruksministrar i Europahuset i Bryssel för att bland annat diskutera reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. FOTO: ANN LINDÉN

Portugal, ordförandeland för Ministerrådet, har kallat till en ”supertrilog” om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken den 26 mars. De triloger, trepartssamtal mellan EU-parlamentet, medlemsländerna och EU-kommissionen, som hållits hittills har inte nått överenskommelser i den takt som Portugals jordbruksminister Maria Do Céu Antunes önskar. Hon hoppas att ett möte där alla förhandlarna gemensamt diskuterar de tre lagar som annars bereds separat ska lösa upp åtminstone några av de knutar som gjort arbetet så trögt, och göra det möjligt att nå en överenskommelse i maj.