facebooktwittermail d

Sundsvall satsar lokalt

Sundsvalls kommun öppnar upp för att köpa in mer närproducerat livsmedel i sina upphandlingar till kommunens skolor och äldreboenden.

Varje år lägger kommunen drygt två miljarder kronor på upphandlingar av varor och tjänster. Det är ofta svårt för de lokala och mindre aktörerna att konkurrera med de större grossisterna. Sundsvalls kommun har därför beslutat om en ny inköpsstrategi för att göra det enklare för de lokala producenterna att komma med anbud.

Separata upphandlingar

– Det är ju inte tillåtet för oss att bara handla lokalt, men vi kan dela upp stora upphandlingar på mindre geografiska områden. Bland annat genom att exempelvis göra separata upphandlingar av till exempel ägg, kött eller grönsaker, säger Hans Forsberg.

Beslutet är ett led i kommunens satsning på ett mer hållbart och miljövänligt samhälle.

– Det är ett sätt för oss att öppna upp för mer närproducerat och göra det enklare för de producenter som har svårare att få ekonomi i sin verksamhet. Förslaget är nu på väg till kommunfullmäktige som ska fatta beslut, säger Hans Forsberg.

Enklare för små aktörer

Förutom en ny inköpsstrategi vid upphandlingar vill kommunen starta en så kallad samordnad varudistribution. I praktiken innebär det att bygga upp ett centralt lager för att få in fler små aktörer på banan.

– Det innebär att vi har en central depå dit lokala aktörer kan leverera varor som potatis, morötter eller kött. Vi tror att det kan minska kraven för många och samtidigt lösa problem med alltför dyr logistik, säger Hans Forsberg.

Förslaget om en ny inköpsstrategi ligger klart för att klubbas i kommunfullmäktige och frågan om en samordnad varudistribution håller just nu på att utredas.