facebooktwittermail

Sug efter arbetskraft

Efterfrågan på arbetskraft till de gröna näringarna är rekordhög och väntas öka. Allra störst är suget efter utbildad personal till området trädgård där svårigheten att rekrytera redan dämpar tillväxten.

Behovet av att nyanställa växer i den gröna sektorn i spåren av den tilltagande konjunkturen. I synnerhet när det gäller trädgård är efterfrågan på utbildad personal avsevärt större än tillgången. Bristen på arbetskraft är nu så stor att den bromsar tillväxten i branschen.

- Det är snart kris för många av våra medlemsföretag inom trädgård och odling, som inte får tag på trädgårdsmästare, ­säger Katarina Novak, vd på Skogs- och lantbruksarbetsgivarna, SLA.

Utbildas för få


Väla Mark & Trädgård utanför Helsingborg, med cirka 30 årsanställda, är ett företag som har det tufft med personalförsörjningen.

- Vi har sökt en arbetsledare, en landskapsingenjör, i ett halvår nu utan att få tag i rätt person. Det utbildas för få och deras utbildning stämmer inte överens med vår verklighet, säger vd Ulf Karlberg.

Men behovet är också akut när det gäller till exempel anläggningsarbetare och personal för skötsel.

- Vår stora begränsning är bristen på utbildad personal. Det har gått så långt att flera företag inte kan ta in nya uppdrag eftersom det saknas personal att anställa. Nu tvingas företagen att ta in outbildad arbetskraft och i möjligaste mån lära upp dem själva, säger Göran Andersson, styrelseledamot i Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund, STAF.

Stora pensionsavgångar


Svenska Kyrkan är en betydande arbetsgivare, med cirka 5 000 anställda på skötsel- och underhållsidan, som står inför stora pensionsavgångar.

- Kyrkans situation är en spegelbild av branschen i stort. Vi räknar med att uppemot 20 procent av arbetsstyrkan går i pension de närmaste åren, säger Eva Grönwall, på Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation.

Strukturomvandlingen inom mjölkproduktionen fortsätter men antalet kor har stabiliserats kring 350 000.

Enligt Jakob Söderberg, avdelningschef för mjölkföretagarutveckling på Svensk Mjölk, beräknas mjölkning och djurskötsel även fortsättningsvis sysselsätta 7 000 personer.

Hög genomsnittsålder leder till att 300 personer om året måste nyanställas de kommande tio åren.

Utmaning hitta rätt


- Tidigare var återväxten säkrare när bondens barn gick in i produktionen. Det är inte längre lika säkert och det blir en utmaning att hitta och rekrytera de personer som behövs, säger han.

När mjölkgårdarna blir färre men större och med ett högre antal medarbetare, kommer behovet av produktionsledare att öka. Svensk Mjölk räknar med att kring 1 000 ledare kommer att behöva utbildas och rekryteras.

Arbetsgivareorganisationen SLA ser också allt rekryteringsbehov inom skogsnäringen. I en rapport från 2009 räknade SLA med att det årligen behövdes minst 400 nya skogsmaskinförare.

- Bedömningen i dag är att behovet har ökat med ytterligare ett par hundra maskinförare per år och att läget nu börjar bli kritiskt, säger Björn Jonasson, rådgivare på SLA.

Mikael Gianuzzi