facebooktwittermail d

Succé för eget biogasbygge

Vindeln

En biogasanläggning ger både värme och mer effektiv gödsel på Kulbäckslidens lantbruk.

Nästa projekt är att få bort de långväga arrendena, genom att omvandla skog till åker.