facebooktwittermail d

Styrketräning för hjärnan ska minska skolstress

Stress för bland annat skolresultat och framtida arbete kryper allt längre ned i åldrarna. Naturbrukselever på internat har ett extra stort eget ansvar, därför satsar Nordvik på mental träning.

– Alla på skolan kommer att få vara med och dra nytta av det här, säger Frederik Innala.

På Nordviks Naturbruksgymnasium i Västernorrland, har man bestämt sig för att hjälpa eleverna öka sin mentala styrka.
På Nordviks Naturbruksgymnasium i Västernorrland, har man bestämt sig för att hjälpa eleverna öka sin mentala styrka. FOTO: NORDVIK

Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under lång tid enligt mätningar från bland annat folkhälsoinstitutet. I resultaten bakom siffrorna finns bland annat skolstress och oro för arbetsmarknadens krav.

På Nordviks Naturbruksgymnasium i Västernorrland, har man bestämt sig för att hjälpa eleverna öka sin mentala styrka.

– Jag satt i bilen och körde när jag kom på idén, då hinner man ju tänka. En stor del av våra elever bor på internatet och det ställer ännu högre krav på eget ansvar och att de själva ska kunna balansera skola och fritid, säger Fredrik Innala som är VD för skolan.

Skolans VD, Frederik Innala har själv gått kurs för Stig Wiklund.
Skolans VD, Frederik Innala har själv gått kurs för Stig Wiklund. FOTO: PRIVAT

Elitidrottare

Från och med i höst samarbetar skolan med mentala tränaren Stig Wiklund som bland annat jobbar med elitsatsande ungdomar inom idrotten.

– Man kan tänka att det är just elitidrottare som har nytta av mental träning, men det är lika användbart för vanliga skolungdomar.

Han har själv gått en utbildning i ledarskap för Stig Wiklund.

– Det här är inte så långt ifrån, det handlar om att de lär sig arbetsleda sig själva.

Han tänker att eleverna till exempel genom att lära sig planera sin tid, kan klara både studier och hinna ha roligt utan stress.

– Det handlar om att kunna förstå konsekvenserna av sina val och få verktyg de behöver för att påverka sin situation.

Föreläsningar

Med start i september kommer Stig Wiklund att föreläsa för elever och personal vid fyra tillfällen per termin. Mellan föreläsningarna jobbar personalen vidare tillsammans med eleverna med olika uppgifter.

– All vår personal kommer att delta, även de som inte jobbar direkt med eleverna. Alla är med och alla kan ha nytta av det här.

Idén har fått mycket positivt mottagande bland både elever och personal.

– Våra treor är nog de enda som är ledsna, de tar ju studenten nu och missar att vara med.

Gymnasiet drivs av Hushållningssällskapet Västernorrland och satsningen har inspirerat organisationens andra skolor runt om i landet.

– Det är flera som planerar insatser på lite olika sätt.

Gymnasiets satsning på öka elevernas mentala styrka, har även uppmärksammats av lokala medier.

– Lokalradion har haft en reportageserie om ungas psykiska hälsa där vi är med, berättar Frederik Innala.