facebooktwittermail d

Styrelsebas försvarar systemet

Lantmännens styrelseordförande Thomas Bodén försvarar årets bonusutbetalning till drygt 250 chefer inom koncernen.

Att arbeta helt utan bonus, som vissa bolag ändå gör, skulle innebära, menar Thomas Bodén att Lantmännen skulle behöva höja den fasta delen av ersättningen.

- Vi jämför ersättningarna till våra chefer med andra liknande befattningshavare i andra bolag. Tittar vi på den fasta delen ligger vi hyggligt till. Men tittar man på totalersättningen inklusive rörlig del, bonus, pensionsersättningar och andra förmåner då halkar vi verkligen efter.

Marknaden


- Vi skulle inte kunna ta bort den rörliga delen utan att kompensera för det eftersom det finns en fungerande marknad för chefer på den här nivån.

Till exempel erhöll koncernchef Per Strömberg ersättningar om 8,4 miljoner kronor för 2010; varav 5,2 miljoner i fast lön och 1,56 miljoner i rörlig ersättning och lika mycket i pensionsersättningar samt övriga förmåner, främst bilförmån på drygt 100 000 kronor.

En spärr som Lantmännen infört är att ingen bonus delas ut om koncernen går med förlust. Dessutom är taket satt så att full bonus ges endast om budgeten slagits med 20 procent. Chefer inom de kooperativa delarna omfattas inte av bonussystemet. Man har också tak för bonusar på 37 miljoner kronor för hela koncernen.

Hade gärna betalat mer


- Man ska ha respekt för att det är mycket pengar men det hade varit roligt att kunna betala ut mer än 26 miljoner för det hade betytt att vi nått våra mål i än högre grad, säger Thomas Bodén.

Han räknar inte med någon infekterad bonusdiskussion vid stämman i maj. Några förändringar är inte heller aktuella. Jerry Simonsson