facebooktwittermail d

Styrelseavhopp i Hammar Invest

Stig Forsman, styrelseledamot i träindustrikoncernen Hammar Invest AB, lämnar styrelsen av familjeskäl.

Beskedet lämnades i dagarna och valberedningen för Hammar Invest kommer i god tid innan nästa stämma att föreslå en ny ledamot som ersättare för Stig Forsman, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Kramforskoncernen Hammar Invest AB är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, med såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion.

Verksamheten bedrivs i Sverige och Asien och kunderna finns över hela världen.ATL.nu