facebooktwittermail d

Stupstocken närmar sig för Findus

Findus fortsätter dialogen, både avseende fortsatt odling i Sverige och en eventuell försäljning av anläggningen i Bjuv. Det säger vd-n Henrik Hjalmarsson till ATL.

FOTO: MARCUS FRENNEMARK

Stupstocken närmar sig. I januari flyttar 170 tjänstemän till nya lokaler i Malmö. Produktionen i Bjuv stänger senast 31 mars och 450 anställda får gå.

Men ännu är framtiden för anläggningen höljd i dunkel.

– Det finns ett antal aktörer som uttryckt intresse på olika nivåer. Vi har en pågående dialog om en möjlig försäljning, men det finns ingen uttalad tidsplan, säger Henrik Hjalmarsson.

"Inte i mål"

När det gäller svenska råvaror har Findus, ända sedan beslutet om nedläggningen i Bjuv offentliggjordes, sagt sig vara intresserad köpa svenskt till vissa marknader.

– Vi har dialog med potentiella svenska leverantörer och vill försäkra oss om råvaror med svenskt ursprung till de kunder som värdesätter detta. Vi är inte i mål med detaljerna, men behöver komma i mål de närmaste månaderna.

Kvar i Bjuv efter nedläggningen finns det stora fryslagret, invigt så sent som i juni 2015. Fryshuset drivs av tredje part, men Findus kommer att använda det även i framtiden.

Kan ni klara er helt utan svensk produktion nästa år för att det finns gott om svenskproducerat i lager?

– Lagerläget varierar beroende på gröda. Vi använder förstås det som finns i lager, men vill landa diskussionerna, så att vi har tillgång till svenskproducerade råvaror även nästa år.

Har exportförsäljningen förändrats på något sätt sedan Findus blev en del av Nomad Foods?

– Findus Italien, som tidigare var vår enskilt största kund, ägs ju sedan tidigare av Nomad Foods, så det är numera en internaffär inom koncernen. Det är en väsentlig skillnad, men det har inte påverkar varuflödet i någon större omfattning.