facebooktwittermail d

Studio-ATL - kemiinspektören öppnar för tillväxtreglerare i raps

Kemikalieinspektionen öppnar för användning av tillväxtreglerare i höstraps. – Vi förstår problematiken, säger Agneta Westerberg på Kemikalieinspektionen.

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare efterlyser möjligheten att använda tillväxtreglerande preparat för att hålla nere tillväxten på höstraps och minska risken för utvintring. Tillväxtreglering används i många andra länder i höstraps, men i Sverige har Kemikalieinspektionen har sagt nej till en dispensansökan.

– Kemikalieinspektionen varit notoriskt kritiska, skeptiska och motarbetat tillväxtregleringspreparat i höstraps, säger Anneli Kihlstrand, vd i SFO, och påpekar att det är särskilt här i norra Europa som tillväxtreglering skulle behöver för att säkra vinterhärdigheten.

– Vi förstår problematiken, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Hon konstaterar att det finns några godkända tillväxtreglerande produkter till stråsäd. Men att myndigheten inte har någon ansökan inne när det gäller raps och rybs.

– Vi uppmanar kemiföretagen att komma in med ansökan så prövar vi den.

Kommer det att bli godkänt då?

– Jag kan inte lova det, det beror på hur ansökan ser ut, vi lovar att pröva den enligt konstens alla regler, säger Agneta Westerberg.

Ingen dispens

Frö- och Oljeväxtodlarna arbetar för att ett eller flera företag ska ansöka om godkännande för en tillväxtregleringsprodukt i höstraps. Men en sådan procedur tar tid och i väntan på ett godkänt preparat vill odlarföreningen få dispens. Men det har odlarna inte fått.

– Nej, för dispensansökan är det ganska höga krav, det är den sista utvägen när man inte har någonting annat, säger Agneta Westerberg.

– Man måste visa att det är en tillfällig och akut risk, och inte något som är regelbundet och återkommande. Och i den ansökan som då gjordes fanns egentligen ingen risk, det fanns en förmodad risk.

SE OCKSÅ: Studio-ATL - möbelfabrikören som tänker småskaligt

SE OCKSÅ: Studio-ATL: Köttkämpe hämtar kraft hos korna

SFO tycker Kemikalieinspektions resonemang är märkligt.

– Det är en akut risk att höstrapsen förväxer sig under hösten och sedan inte klarar vinterpåfrestningarna utan dör. Detta ger stor ekonomisk skada för lantbrukaren och stor miljöbelastning, då växtnäringsläckage blir följden, säger Anneli Kihlstrand.

– Att då rent principiellt säga nej till en dispensansökan på mer filosofiska grunder tycker vi är mycket olyckligt och ganska märkligt.

Hon välkomnar att Kemikalieinspektion efterlyser en riktig ansökan om godkännande för tillväxtreglerande preparat i höstraps.

– Det är positivt, men egentligen helt självklart, att Kemikalieinspektionen välkomnar en ansökan om godkännande, säger Anneli Kihlstrand.

Se en längre intervju med Agneta Kihlstrand på ATL-TV.

Om du hellre vill lyssna på intervjun i poddformat hittar du det nedan:

Agneta Westerberg

Ålder: 53

Bor: Vallentuna

Familj: man och två barn.

Yrke: chef för avdelningen för tillstånd och upplysning på Kemikalieinspektionen.

Aktuell: styr arbetet med tillstånd och dispenser för växtskyddsmedel.

Agneta Westerberg om:

• att framtidens växtskydd är mindre kemisk:

Man behöver fasa ut de problematiska ämnena. Och sedan behöver man se att det finns innovation på nya produkter som har lägre risker och få ut dem på marknaden. Växtskydd handlar både om växtföljd och utveckling av nya sorter, samt mekanisk bekämpning och kemisk bekämpning i kombination. Det är framtiden.