facebooktwittermail d

Studenter protesterar mot försäljning av åkermark

Lomma

SLU förhandlar just nu om att sälja mark till Lomma och Uppsala kommun. På SLU i Alnarp handlar det om 20 hektar åkermark, något som upprör flera studenter.