facebooktwittermail

Strikt tidsplan när stöd ska betalas tillbaka

Snart har länsstyrelserna arbetat sig genom en tredjedel av berget med återkravsärenden.

Cirka 22 000 ärenden måste utredas, men långt från alla kommer att leda till att lantbrukare tvingas betala tillbaka stödpengar.

Att det dimper ner krav på återbetalda stöd ute på gårdarna märks i lantbruksanknutna grupper på sociala medier.
Att det dimper ner krav på återbetalda stöd ute på gårdarna märks i lantbruksanknutna grupper på sociala medier. FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Återkraven härstammar från åren 2015-2019 och fördelar sig ungefär 50/50 mellan landsbygdsprogrammet och direktstöden. Merparten av ärendena kommer från början av perioden och det handlar till stor del om antingen betesmarkstöd eller tvärvillkorsavdrag.