facebooktwittermail d

”Hårda krav provocerar det nederländska jordbruket”

De stora motsättningarna mellan regeringen och lantbruket i Nederländerna kan vara ett förebud om kommande problem även på andra håll. Klimatförändringarna höjer konfliktnivån, skriver Tord Karlsson.

Omfattande protester i Nederländerna. FOTO: SEM VAN DER WAL/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Lantbrukare i Nederländerna protesterar våldsamt mot regeringens planer att snabbt  minska antalet djur för att reducera ammoniakavgång och kväveutlakning och dess påverkan på naturen. Enligt planerna ska antalet djur reduceras med 30 procent och verktygslådan för att åstadkomma detta innehåller både uppköp av gårdar och handel med utsläppsrätter. 

Reaktioner har blivit starka och bondeprotesterna innehåller blockerade vägar och köpcentra och tippad gödsel framför en ministers hus. Det har vid något tillfälle gått så långt att polisen öppnat eld mot demonstranter. 

Det säger något om hur laddad frågan är.

Nederländerna har ett mycket framgångsrikt exportjordbruk. Men det sker till priset av en mycket hög, ja alltför hög, djurtäthet. Det är ett faktum att naturen påverkas av detta jordbruk, och behovet av åtgärder har diskuterats i decennier. 

Att det blev akut nu beror på ett domstolsutslag från 2019 med inriktningen att nederländska staten inte har gjort tillräckligt för att hejda klimatförändringarna. Domen sågs då som en stor seger för miljörörelsen som nu står på regeringens sida mot jordbruket.

Lantbruksorganisationerna pekar på det orättvisa i att jordbruket blir ensam syndabock och inte övrig industri och företagande. Man vill hellre se åtgärder som leder till frivillig minskning av antalet djur. De liggande hårda förslagen slår direkt mot bondesjälen och är ett övergrepp, menar man. 

Finns det en risk att samma sak kan hända i Sverige? Troligen inte, vi har inte den koncentration av djuruppfödning på liten yta som den i Nederländerna. Vårt jordbruks påverkan på den omgivande naturen är betydligt mindre. Vi har snarare ont om djur. Däremot är det fullt möjligt med liknade krav i delar av Tyskland och Belgien.

Det utesluter inte att andra typer av genomgripande åtgärder som tidigare har varit otänkbara kan införas ”för klimatets skull” även i Sverige. Det ligger en fara i att miljöaktivismen kan följa med från Nederländerna och deras aktioner baseras långt ifrån alltid på fakta. 

Till skillnad från i Nederländerna behöver vårt lantbruk växa. Därför är bönder som tvingas bort från sina gårdar eller väljer att flytta välkomna hit.

Det har länge funnits en liten ström av nederländska lantbrukare som etablerar sig här. Det är bra för vår landsbygd och vårt lantbruk, särskilt om ägnar sig åt djuruppfödning. De kan bli fler.