facebooktwittermail d

Strid om ny skogslag

Skogsbranschen avfyrar en bredsida mot Skogsstyrelsens förslag om ändringar i skogsvårdslagen. Förslaget hotar skogsägarnas frihet, menar tunga företrädare.

Skogsstyrelsen vill förändra skogsvårdslagen och skickade ut ett förslag på remiss förra året. Men ännu har förslaget inte nått regeringen och det har fått mycket kritik från många i skogsbranschen.

– Vi har inte fått någon återkoppling och vet inte vad som händer med förslaget. Men vi vill inte att man genomför förslaget alls, som det ser ut nu, säger Sven-Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.

Nyligen skrev han tillsammans med Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna och Per-Olof Wedin, vd på Sveaskog, till Skogsstyrelsens generaldirektör och styrelse och uttryckte sin oro över förslaget.

Går inte att fälla

Ett problem som Skogsstyrelsen vill åtgärda med förslaget är att några rättsfall har visat att det inte går att fälla någon ansvarig vid en utebliven avverkningsanmälan. Det svårt att bevisa vem som gjort fel. Om det är skogsägaren eller företaget som har köpt avverkningen och virket. Skogsstyrelsen vill komma åt problemet genom att föra in nya begrepp som bland annat verksamhetsutövare i skogsvårdslagen.

– Det är skogsägaren som är ansvarig för alla åtgärder på fastigheten. Men vi är bekymrade över om myndigheten vill föra in delar av Miljöbalken i skogsvårdslagen och lägga en del av ansvaret på virkesköpare och entreprenörer. Det tycker inte vi är en bra idé, säger Sven-Erik Hammar.

Göra det tydligt

Han menar att det borde gå att göra det tydligt vem som är ansvarig för avverkningsanmälningar inom den befintliga skogsvårdslagstiftningen, utan att blanda in Miljöbalken och utan att äventyra skogsägarens grundläggande bestämmanderätt över sin skog.

– Idag tar skogsbranschen ett kollektivt ansvar för skogsbruket som går över lagens krav. Det har varit en frihet under ansvar. Men nu vill myndigheterna lagstifta och tvinga branschen ta ansvar genom nya lagkrav.

På Skogsstyrelsen har man tagit emot skrivelsen från Sven–Erik Hammar, Carina Håkansson och Per-Olof Wedin och behandlade den på styrelsemötet den 7 oktober.

– Just nu är protokollet från mötet inte justerat. Det är först därefter som Skogsstyrelsen kan uttala sig om ett utfall från mötet, säger Emil Bengtsson, tillsynsansvarig på Skogsstyrelsen.

Han tror att Skogsstyrelsen kan komma med ett svar i mitten på nästa vecka.