facebooktwittermail

Anställda vid Jordbruksverket anmäls till JO

Två högt uppsatta tjänstemän vid Jordbruksverket har anmälts till Justitieombudsmannen, JO. Enligt anmälaren har de begått tjänstefel i samband med att en banveterinär anställts vid en travbana.

Arkivbild. Ekipaget på bilden har ingenting med artikelns innehåll att göra.
Arkivbild. Ekipaget på bilden har ingenting med artikelns innehåll att göra. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Banveterinärer vid trav- och galoppbanor anställs av Jordbruksverket och ansvarar för djurskyddet under svenska trav- och galopptävlingar. Det är banveterinärerna som utifrån hästarnas hälsa fattar beslut om de får starta eller inte, och har även mandat att ställa in tävlingar om djurskyddet kan riskeras av exempelvis dåliga banförhållanden eller vid sträng kyla.

Nu har arenachefen vid en travbana i Mellansverige anmält två högt uppsatta tjänstemän vid Jordbruksverket för tjänstefel i samband med tillsättningen av en banveterinär vid den aktuella travbanan. Två sökande fanns till tjänsten, och enligt anmälaren valde Jordbruksverket ”helt oförklarligt” den klart minst meriterade.

Uppges sakna sammanhängande tjänstgöring

Som stöd för sin anmälan framför arenachefen att den sökande som valts bort haft kontinuerlig anställning och tjänstgöring som veterinär sedan sin examen för över tio år sedan. Bland annat har den sökande arbetat som distriktsveterinär och varit anställd av Jordbruksverket under 6,5 år.

Den sökande som fått tjänsten ska enligt sin meritförteckning däremot inte ha haft någon sammanhängande tjänst som veterinär över huvud taget, bortsett från kortare provanställningar och en traineetjänst. Enligt anmälaren har dessa avslutats av arbetsgivarna med hänvisning till kompetensbrister. Två länsstyrelser uppges enligt arenachefen också för närvarande behandla anmälningar som lämnats in mot sökanden, bland annat gällande bristande omdöme.

Antyder jäv

I sin anmälan till JO framhåller arenachefen att Jordbruksverket ”antytt” att skälet till att den mer meriterade veterinären inte fått tjänsten är att denne i dagsläget är anställd vid en hästklinik som ligger i anslutning till den aktuella travbanan, och att detta skulle innebära en jävssituation. Arenachefen avfärdar dock detta med hänvisning till att kliniken drivs av en fristående koncern utan direkt koppling till travsporten. Enligt arenachefen utgörs klinikens kundkrets till 90 procent av icke travhästar.

”Om man hänvisar till grundlösa jäv under liknande förhållanden skapar man möjligheten för oegentligheter vid motsvarande tjänstetillsättningar”, skriver anmälaren, och önskar att JO ska granska ärendet.