facebooktwittermail

Stressade hönor lägger "knöliga" ägg

Hur mår egentligen en värphöna? Ett sätt att ta reda på det är att titta på äggskalet. Det visar husdjursagronomen Malin Alms doktorsavhandling som hon avlagt på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Det finns en uppsjö av olika sätt att avgöra hurvida en värphöna är tillfreds med livet.

Malin Alm har jämfört flera så kallade välfärdsmetoder i sitt doktorsarbete vid SLU. Studien visar bland annat att äggskalets utseende kan vara en bra indikator på hönsens mående.

Knölig topp

Malin Alm undersökte hur metoderna fungerade när hönorna utsattes för stressande situationer. Och hon såg flera olika förändringar på äggskalen.

Särskilt intressant var att stressade hönor värpte ovanligt många ägg med knölig skaltopp.

"Därmed är det möjligt att andelen ägg med knölig topp skulle kunna fungera som en billig och lättanvänd välfärdsmetod som kan användas utan att störa hönorna", säger Malin Alm i en kommentar.

Mer stresshormon

Hon fann också att mängden stresshormon ökade i gödsel och i äggen även vid kortvarig stress.

"Antalet ägg med olika avvikelser på äggskalen ökade och förhållandet mellan olika typer av vita blodkroppar i blodet förändrades. På längre sikt avspeglades hönornas välmående väl genom skillnader i hönornas befjädring samt i hur rädda hönorna var, men också i antalet ägg med avvikelser på skalen", berättar hon.

Olika metoder

Malin Alms doktorsavhandling visar dock att många faktorer kan påverka resultaten av olika välfärdsmetoder.

"Detta talar för att flera metoder bör användas för att man på ett så tillförlitligt sätt som möjligt kunna bedöma nivåer av stress och välfärd", säger hon.