facebooktwittermail d

Stress och svamp hotar granen

Granen är allt mer sårbar i en varmare värld. Under torråret 2018 försvann hela upptaget av koldioxid i en granskog, enligt en studie från Lunds universitet.