facebooktwittermail

Strategier och griskris färgade stämma

LRF:s livsmedelsstrategi, griskrisen och en hemsida för betesmark. Det var ämnen som var uppe till debatt på LRF:s regionstämma i Halland på onsdagen.

TVÅÅKER ATL
Närmare 200 mötesdeltagare hade samlats för att diskutera LRF:s livsmedelsstrategi, välja styrelse och debattera motioner vid LRF:s regionstämma i Tvååker i Halland. Diskussionen kring livsmedelsstrategin upptog en relativt stor del av dagen och den är väldigt viktig för halländska LRF:are, sa ordförande Lennart Nilsson.

Nedåtgående trend


Det finns mycket livsmedelsproduktion i Halland och många djur men trenden är nedåtgående. Deltagarna fick i uppgift att ge förslag på vad LRF kan bidra med så att fler väljer att utveckla sin gård i stället för att avveckla den.

- Genomför ett nytt laga skifte. Det skulle spara mycket energi, sa Martin Johansson från Köinge lite skämtsamt.

Vad han menade var att lantbrukare måste bli bättre på att samarbeta. Kanske skulle också bönder gemensamt se över markfördelningen. I dagsläget åker många kors och tvärs till sina marker i stället för att ha sin jord koncentrerad runt omkring sig.

Gå samman


Andra förslag som fördes fram var att LRF ska hjälpa lantbrukare att gå samman för att vinna offentliga upphandlingar så att kommuner och landsting i högre grad väljer närproducerat.

Två förslag på hemsidor presenterades också, den ena en marknadsplats där producenter kan saluföra och konsumenter köpa varor, den andra en sida där betesmark kan bjudas ut eller efterfrågas.

Livsmedelsstrategin


Grisbonden Gun Ragnarsson från Tvååker ledde diskussionen kring livsmedelsstrategin. Hon noterade att det som av en lantbrukare kan uppfattas som något negativt, till exempel närhet till ett samhälle, och få denne att avveckla sin livsmedelsproduktion, kan för en annan lantbrukare vara något positivt.

Hon menar att mycket till syvende och sist handlar om den enskildes inställning och hade inte mycket till övers för att det gruffades lite kring den uppdukade lunchen, som innehöll allehanda halländska specialiteter men inget fläskkött - så här i griskrisens dagar.

- Det är ingen annan som kan fixa något åt en. Om inte konsumenterna är villiga att betala ett högre pris får man väl antingen ändra produktionen så att det skapas ett mervärde som konsumenterna vill betala för eller så får man lägga av, sa hon.

Tjänar pengar


Hon påpekade även att hon som ekoproducent har bra priser och tjänar pengar. Bland de motioner som går vidare till riksstämman fanns ett förslag om förlängt handjursbidrag, utbildning i hjärt- och lungräddning och marknadsföring av Sveriges bönder och svensk mat. Birgitta Sennerdal