facebooktwittermail d

Strängare villkor för växtskyddsmedlet Ariane S

Kemikalieinspektionen förnyar godkännandet för växtskyddsmedlet Ariane S, men med hårdare användningsvillkor. Detta för att skydda känsliga grödor från skada.