facebooktwittermail d

Strafftullar hävs på försök

Islossning på gång i handelsrelationerna mellan USA och EU.

USA:s president Joe Biden har en något mindre aggressiv inställning till handelsrelationer än föregångaren Donald Trump.
USA:s president Joe Biden har en något mindre aggressiv inställning till handelsrelationer än föregångaren Donald Trump. FOTO: TT/SHAWN THEW/CNP/POLARIS

EU och USA har enats om att under fyra månader häva de strafftullar som tagits ut till följd av att båda parter brutit mot WTO:s regler när de gett stöd till flygplanstillverkare. USA har lagt tullar på bland annat jordbruksprodukter till ett värde av 64 miljarder kronor medan EU har tagit ut runt 34 miljarder kronor. Pausen på fyra månader ska användas för fokuserat arbete med att lösa handelstvisten, skriver EU och USA i ett gemensamt uttalande.

Processen startade redan 2006, och intensifierades när först USA och strax efter EU utnyttjade möjligheten att ta ut strafftullar hösten 2019. Pausen ska ses som en signal om att båda sidor vill ha en nystart i handelsrelationerna, enligt uttalandet.

EU och USA har även kommit överens om hur olika kvoter för handel med jordbruksprodukter och ska fördelas sedan Storbritannien lämnat EU.