facebooktwittermail d

Positiva reaktioner från djurbönderna på straffskärpningen

Regelskärpningen välkomnas av djurbönder ATL talat med.
– Det är jätteviktigt med en avskräckande straffskala för de här brotten, säger Anette Gustawson.