facebooktwittermail

Straffavgift för glesa plantor

Återplanteringen var för gles. En skogsägare från Svenljunga måste nu betala 10 000 kronor i vite.

Vid Skogsstyrelsens fältbesiktning i höstas fanns det mindre än hälften så många plantor per hektar - 700 i stället för 1 650 - som föreskrivet. Luckigheten på det 1,4 hektar stora området uppgick till 35 procent mot föreskrivna 10.

Små plantor


Skogsägaren uppger att han hade satt totalt 9 600 plantor på det aktuella området. Cirka 8 000 sattes förra våren och de sista 1 600 i början av september. Vårplantorna var små och enligt mannen fanns ett visst behov av komplettering.

Skogsstyrelsen bad förvaltningsdomstolen att utdöma det förlagda vitet och efter att ha granskat ärendet kommer rätten fram till att mannen ska betala.

Det har inte framkommit att han haft giltig ursäkt för att inte följa föreläggandet, slår rätten fast.ATL.nu