facebooktwittermail d

Stort sug efter svenska sommarstugor

Drömmen om den svenska sommarstugan frodas i utlandet. Sedan 2007 har det utländska ägandet ökat med 12 procent. Danskar, tyskar och norrmän dominerar, enligt statistik från SCB.

Allt som allt har 34 000 fritidshus utländska ägare i dag. Drygt 11 500 av dessa ägs av danskar, närmare 10 000 av tyskar och 8 600 av norrmän.
- Intressant att notera är att antalet fritidshus med ägare från Storbritannien (443) och Schweiz (286) är fler än från vårt grannland Finland (251), skriver SCB i ett pressmeddelande.

Stora skillnader


De regionala variationerna är stora. Störst är andelen utländskt ägande i Kronobergs län, med 39 procent. De är även relativt stort i Värmland och Jönköping med 22 respektive 15 procent, konstaterar Statistiska centralbyrån.

I 13 län understiger det utländska ägandet fem procent och i Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland och Gävleborg uppgår det utländska ägandet till mindre än en procent av beståndet.

De två kommuner med flest utlandsägda fritidshus, sett till antalet, är Strömstad och Ljungby - 1 221 respektive 1 160. Nio kommuner har inga utlandsägda fritidshus alls. ATL.nu