facebooktwittermail

Stort sug efter svensk juice

SLU:s forskningsanläggning Balsgård i Skåne vill få fler odlare att använda sina frukt- och bärskördar till att producera juice.

- Det finns ett sug efter drycker på marknaden och här finns ett stort antal producenter som odlar frukt, bär och spannmål, säger Kimmo Rumpunen, forskare, växtförädlare och utvecklingsledare, till Kristianstadsbladet.

Landsbygdsutveckling


På tisdagen anordnades en inspirationsdag, med föreläsningar om konsten att starta och driva egen produktion. Personal från Trensums Musteri fanns på plats för att berätta om utvecklingen från småskaligt familjeföretag till storskalig livsmedelsindustri.

- Det här handlar om landsbygdsutveckling med mål att skåpa starkare livsmedelsförädling. Odlare som vill tjäna pengar måste göra något mer och frukt som inte går att använda färsk är lämplig för detta, säger Kimmo Rumpunen till tidningen.

Centrum för innovativa drycker är ett treårigt projekt som pågår på Balsgård. Det finansieras av Sveriges lantbruksuniversitet, Kristianstads kommun, Region Skåne, länsstyrelsen i Skåne, Jordbruksverket och EU. ATL.nu