facebooktwittermail d

Stort statligt bidrag till skogligt nätverk för kvinnor

De vill ge mer makt till kvinnor i den svenska skogsnäringen och synliggöra orsakerna till det ojämställda ägandet. Nu har Spillkråkan, en förening med cirka 600 skogsägare, beviljats statsbidrag på drygt 240 000 kronor.