facebooktwittermail d

Stort oljeutsläpp vid Stora Enso i Skutskär

Ett omfattande utsläpp av tallolja har läckt ut från Stora Ensos fabrik i Skutskär. Men Kustbevakningens fartyg i Gävle är på väg till Medelhavet och närmsta miljöräddningsfartyg väntas nå utsläppet först sen eftermiddag.

– Det hade varit önskvärt att vara på plats snabbare, säger Mattias Lindholm vid Kustbevakningens räddningstjänst.

Ett utsläpp av olja från fabriken i Skutskär har nått havet. Arkivbild.
Ett utsläpp av olja från fabriken i Skutskär har nått havet. Arkivbild. FOTO: STEFAN JERREVÅNG/TT

Räddningstjänsten var först på plats och lyckades stänga in en del av utsläppet i hamnbassängen med hjälp av länsar.

– Vi har fått uppgifter från företaget att de rör sig mellan 500 och 7 000 liter. Vi har ingen möjlighet att bedöma om det är mer eller mindre, säger Martin Johansson, inre befäl vid Gästrike räddningstjänst.

De klibbiga klumparna har också läckt vidare ut till havs, både i anslutning till land och längre ut.

– Den finns på stränder i närheten där den släppts ut. Vi har flugit över området men sikten har inte varit den bästa. Det är svårt att säga något just nu hur den redan har spridits, säger Mattias Lindholm vid Kustbevakningens räddningstjänst.

Fartyg i Stockholm

Klockan 04.00 på tisdagsmorgonen avgick KBV 033, Kustbevakningens närmaste miljöräddningsfartyg, mot Gävle. Fartyget befann sig då i Stockholms södra skärgård.

– Vi har en beräknad ankomsttid sen eftermiddag, säger Mattias Lindholm.

Mindre enheter och personal från Härnösand och Hudiksvall är också på väg söderut.

– De kan lägga ut länsar som spärrar av vattenområden. Exakt hur vi kommer gå tillväga får vi återkomma till när vi har resurser på plats.

Är det ett problem att det tar sådan lång tid?

– Ju snabbare insats desto bättre förutsättningar att kunna ta hand om det och begränsa skadorna av ett utsläpp så mycket som möjligt. I dagsläget hade det varit önskvärt att vara på plats mycket snabbare.

Drabbar fåglar

Tallolja är en restprodukt från pappersindustri som kan orsaka irritation i både hud och ögon. Den är besvärlig att sanera från stränder och påverkar växt- och djurliv negativt.

– Det är inte en ogiftig produkt, även om det inte delar samma toxiska egenskaper som mineralolja. Den är lika kletig som vanlig olja och drabbar fåglars fjäderdräkter på samma hemska sätt, säger Mattias Lindholm.

Vanligtvis har Kustbevakningen ett fartyg i Gävle, KVB202, med förmåga att plocka upp olja ur vattnet. Det fartyget är på väg till Medelhavet med två besättningar för att delta i internationella insatser av den europeiska gränsmyndigheten Frontex.

– Det blir rätt tydligt vad luckan i vår fartygsflotta får för konsekvenser. Det blir plötsligt väldigt långt fram, säger Mattias Lindholm.

För tre år sedan skedde ett liknande utsläpp från fabriken. Då krävdes ett omfattande saneringsarbete längs med kusten.

– I princip alla som jobbar på den här myndigheten vill göra skillnad för miljon. Då är det inte roligt att se olja som når stränderna, att vi inte är på plats, säger Mattias Lindholm.