facebooktwittermail d

”Stort mörkertal kring dödsolyckor inom jordbruk”

Hittills i år har det skett tre dödsolyckor inom jordbruk och skog, visar statistik från Arbetsmiljöverket. Lantbruket är den sektor där det inträffar flest arbetsolyckor med dödligt utfall sett till antalet sysselsatta.