facebooktwittermail

Sveaskog: Kan köpa lika mycket mark som vi säljer

Att det finns riksdagsbeslut på att Sveaskog ska sälja 436 000 hektar behöver inte innebära att innehavet krymper. Enligt bolagets tolkning kan de nämligen köpa in lika mycket mark som de säljer.

Mosse med tallar.
Sveaskog kan köpa drygt 400 000 hektar skog av enskilda. Det är deras egen tolkning av ett tidigare riksdagsbeslut. FOTO: ULF ARONSSON

Ända sedan 2001 har Sveaskog haft uppdrag att sälja skogsmark. Syftet är att stärka det enskilda skogsbruket i glesbygd. 2010 specificerades arealen som skulle säljas till 10 procent av innehavet 2002.