facebooktwittermail d

Sveaskog: Kan köpa lika mycket mark som vi säljer

Att det finns riksdagsbeslut på att Sveaskog ska sälja 436 000 hektar behöver inte innebära att innehavet krymper. Enligt bolagets tolkning kan de nämligen köpa in lika mycket mark som de säljer.