facebooktwittermail

Stort intresse för skoglig nättjänst

Cirka 20 000 skogsägare har sedan 2008 loggat in på Skogsstyrelsens e-tjänst "Mina sidor", där de bland annat kan studera kartor och flygbilder på de egna fastigheterna och anmäla avverkningar.

- Vi ser en stadig tillströmning av nya användare som vill skaffa information som de har nytta av i skogsbruket, säger Patrik André, projektledare vid Skogsstyrelsen.

Vitsen med den nya tjänsten är att den ska underlätta vardagen för skogsägare och -brukare, enligt ett pressmeddelande.

På Mina sidor finns kartor, flygbilder, satellitbilder och över en miljon kända nyckelbiotoper, fornminnen och andra hänsynsobjekt.

Skogsägaren kan själva rita in planerade avverkningar, anmäla avverkning och skriva ut underlag till entreprenörer.ATL.nu