facebooktwittermail d

Stort intresse för linodling

Trots dålig skörd förra året är intresset för linodling ändå stort. - Linkalkylen är stark på grund av höga priser och lågt insatsbehov, förklarar Albin Gunnarson på Svensk Raps.

Linfröutsädet tog tidigt slut hos Lantmännen Lantbruk medan Svenska Foder troligtvis kommer att ha viss tillgång på utsäde.
Förra årets varma och torra sommar bidrog till dåliga linskördar, men det är inte något som skrämt bort odlarna.

Albin Gunnarsson anser att det beror på att det finns många fördelar med lin i jämförelse med till exempel vårraps.

- Linpriset är fortfarande högt, det ligger mellan 30 och 60 öre högre än rapspriset. Odlingskostnaderna är låga då lin har låga behov av fosfor, kalium och kväve, säger han.

Stort intresse


Albin Gunnarsson berättar att intresset för lin är stort. Men han anser att kunskapen om odlingsteknik måste bli bättre.

- I dag jobbar vi med kunskaper från 1950-talet. Vi måste lära oss mer för att kunna ge mer exakta rekommendationer om till exempel gödsling och utsädesmängd, säger han men tillägger att det redan finns många praktiska erfarenheter av linodling från odlare.

- Ett exempel är skördeteknik. Det är viktigt att tröska vid rätt tidpunkt, när det är sol och lite blåst. När det inträffar och linet är moget är det bara att släppa allt annat och sätta sig i tröskan, säger han.

Blöt och kall sommar


Albin Gunnarsson menar att linodling fungerar upp till en bit norr om Mälaren. Det optimala är även en blöt och kall sommar.

- Grödan har en lång vegetationsperiod, kommer den ned i jorden tidigt kan den skördas i slutet av september, säger han. Maria Engström