facebooktwittermail d

Stort intresse för digitala kontroller

Kameraövervakning och annan digital teknik har en given plats i den framtida kontrollen på slakterierna. Om detta är branschen och Livsmedelsverket eniga. Men det kräver utvecklingsarbete och troligen ändringar i EU:s regelverk.