facebooktwittermail d

Egen förädling viktigt för ekogårdar i Polen

Småskaligt med fokus på egen förädling – så ser det ekologiska jordbruket ut i Polen. En tydlig trend är att allt fler öppnar sina gårdar och erbjuder kurser för både barn och vuxna.