facebooktwittermail d

Stort behov av mer aska

Skogsstyrelsen vill sprida mer kunskap och aska. Också över Östersjön. Dessutom borde fler värmeverk skicka ut mer aska till skogen, anser myndigheten.

Askan flyger femton meter ut i skogen från spridaraggregatet som dras av en skotare från företaget Askungen. Den grusliknande askan studsar på barken och lägger sig på mossan i Per Gyllensvärds skog utanför Växjö.

På skogsbilvägen en bit därifrån står ett 20-tal konferensdeltagare från Estland och Lettland och tittar intresserat. Skogsstyrelsen bjöd in dem under två dagar i förra veckan för att de skulle få uppleva hur Sverige blivit världsledande i askåterföring till skogen, trots att det ännu sker i ganska liten skala även här.

Basisk effekt

Den härdade och krossade askan vid dagens demonstration kommer från värmeverket i Växjö och ska i första hand hindra att mark och vatten försuras. Eftersom biomassa som lämnas kvar på hygget har en motverkande basisk effekt på mark och vatten är teorin att också aska ska ha den effekten. Men många värmeverk är inte lika duktiga som i Växjö på att ordna återföringen av aska.

– De värmeverk som inte bidrar till att minska försurningen i svenska skogar borde hamna på någon form av svarta listan, menar Hillevi Eriksson, klimatspecialist på Skogsstyrelsen.

I de baltiska staterna har man ännu inte börjat med askåterföring.

Ingen erfarenhet

– Vi har ingen erfarenhet än så länge. Och det är mycket intressant att lära sig hur Sverige har ordnat logistiken från avverkning till askåterföring, säger Ilze Silamikele från den lettiska Skogsstyrelsen.

Det är också en fråga om ekonomi. Skogsägaren Per Gyllensvärd fick betala 300 kronor per hektar för askspridningen, vilket bara är en tiondel av den verkliga kostnaden. Värmeverket står för resten. Hade kostnaden i stället varit 3 000 kronor hade åtgärden inte varit intressant, menar Per Gyllensvärd, om inte tillväxteffekten i skogen är helt vetenskapligt säker och riktigt hög.

Förebyggande åtgärd

– Vi har chansen att för en gång skull förebygga ett miljöproblem. Eftersom värmeverken har den stora delen i förädlingsvärdet och annars har kostnader för deponin av askan är det rimligt att de står för en stor del av kostnaden, menar Hillevi Eriksson.

Senare på onsdagseftermiddagen pratade landsbygdsminister Eskil Erlandsson om Sveriges satsningar på skogen. Han berättade också att han av en tillfällighet spridit aska på sina egna marker.

– Det var i väldigt liten omfattning vid en demonstration som hölls på mina marker.

Men det hade en tydlig effekt, enligt ministern. Han måttar med händerna och visar att granarna som fick aska omkring sig åtminstone är några decimeter större än sina oaskade grannar.