facebooktwittermail d

Största skörden sedan 1990

Årets spannmålsskörd beräknas uppgå till drygt 6 miljoner ton – vilket är den största sedan 1990.

Stor odlad areal av höstvete i kombination med höga hektarskördar – knappt 7,5 ton per hektar – är en av faktorerna till att skörden beräknas bli rekordhög. Detta enligt nya prognoser från Jordbruksverket.

Höstvete står för knappt hälften av skörden. Vårkorn står för en fjärdedel av skörden. Vädret har varit gynnsamt för de höstsådda grödorna, vilket bidragit till rekordåret.

Totalskörden för oljeväxter beräknas till 320 000 ton, vilket är 1 procent mindre än förra året. Mindre hektarskördar för höstraps gör att skörden av blir mindre.

Endast tre av tolv grödor i prognosen har lägre hektaravkastning än förra året. Höstråg och höstkorn minskar med 1 procent vardera. Höstraps minskar med 6 procent.

Samtliga grödor, förutom vårrybs, väntas få en högre avkastning per hektar än genomsnittet under de senaste fem åren.

Ökar mest

Rågvete och höstvete är de grödor som ökar mest i avkastning, med 17 respektive 18 procent.

Vårraps väntas öka hektaravkastningen med 11 procent.

Spannmålsskörden ökar med 23 procent och oljeväxtskörden med 6 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren.

För att prognosen ska slå in måste vädret i augusti och framåt bli som under ett normalår.