facebooktwittermail

”Svenskt ekologiskt växtprotein är ingen bubbla”

I år har det unga företaget Nordisk Råvara sin hittills största expansion av gårdar och nu ska gråärter odlas på fyra nya platser: Dalarna, Gotland, Skåne och Östergötland.

Skålar med olika bönor i.
Efterfrågan på svenskodlat växtprotein, som linser och bönor, är enorm enligt företaget Nordisk Råvara. FOTO: JESSICA GOW/TT

– Vi är längst fram på en jättevåg av efterfrågan och därför expanderar vi på toppen av vår förmåga. Svenskt ekologiskt växtprotein är inte en bubbla, det är en livsstilsförändring, säger Gunnar Backman.