facebooktwittermail d

”Svenskt ekologiskt växtprotein är ingen bubbla”

I år har det unga företaget Nordisk Råvara sin hittills största expansion av gårdar och nu ska gråärter odlas på fyra nya platser: Dalarna, Gotland, Skåne och Östergötland.