facebooktwittermail

Storskalig biogassatsning utreds

Scandinavian Biogas har inlett en förstudie kring möjligheterna att dra i gång storskalig produktion av biogas baserad på restprodukter från skogen i Östersund.

Förstudien görs tillsammans med riskapitalbolaget Ekonord, som gått in med tio miljoner kronor som aktieägare i Scandinavian Biogas, skriver Östersunds-Posten.

- Vi räknar med att bli klar med förstudien i slutet av sommaren. Om utvärderingen kommer till positivt resultat planerar vi att börja projekteringen under hösten och med byggstart våren 2012, säger Sverigechefen Erik Woode till tidningen.

Granar och toppar


Biogasanläggningen skulle i ett första steg kunna producera omkring 10 miljoner normalkubikmeter biogas per år vilket motsvarar omkring 11 miljoner liter bensin.

Investeringskostnaden ligger i storleksordningen 150-200 miljoner kronor. Råvaran utgörs av sönderdelade grenar och toppar från skogen.

- Norrskog lovar att kunna tiodubbla dagens grotproduktion i närheten av Östersund, men vi kan även använda avfall från jordbruk, hushåll, restauranger och kommunal verksamhet, säger Erik Woode.ATL.nu