facebooktwittermail

Storsatsning på hyggesfritt en dålig idé

Miljöpartiets Maria Gardfjell och Karolina Skog vill införa ett ekonomiskt stöd till den som ställer om till hyggesfritt. Men är verkligen hyggesfritt den dundermedicin för mångfald som flera anser, frågar sig Anders Pettersson på Västerbottens Allmänningsförbund.

Arkivbild. FOTO: JOAKIM ROOS/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I en debattartikel sjunger Miljöpartiets Maria Gardfjell och Karolina Skog det hyggesfria skogsbrukets lov och vill införa ett ekonomiskt stöd till omställning. Enligt dem skulle allt bli bättre med ett systemskifte. Mångfald, landsbygdsturism, skogskänsla och inte minst klimat.

Men är verkligen hyggesfritt den dundermedicin för mångfald som skribenterna med flera anser? Leder avsaknaden av hyggen till en turistboom? Är det bättre att lagra kol i vegetation än i underjorden?

Viss mångfald kan gynnas av hyggesfritt. Annan gör det inte om man räknar med en någorlunda bibehållen nivå på ett nationellt virkesuttag. Pengar till naturvård bör användas med största omsorg och prioriteras till områden med kända naturvärden som kan bevaras endera genom anpassade åtgärder eller genom att skog lämnas för fri utveckling.

Att bredså med ett bidrag till dem som vill ”testa något nytt” känns ineffektivt. Dessutom menar jag att en stor del av skogsmarken och skogsbeståndet är opassande för sådana metoder, särskilt i norr. Där är virkesförråden för låga redan i utgångsstadiet och det är väl känt att en hög andel av marken inte svarar bra på andra åtgärder än markberedning och plantering.

Vidare har de som inte gillar trakthyggesbruk länge försökt visa på att det finns en konflikt mellan turistutveckling och hyggesbruk. Jag tror inte det har lyckats så bra. De flesta jägare, fiskare eller bärplockare förstår att tillgängligheten till naturaktiviteter har ökat med hjälp av ett skogsbilnät som har finansierats av ett lönsamt skogsbruk.

Slutligen något om kollagring. Klimatfrågan är global och bör hanteras därefter. Att lämna ett generellt bidrag till metoder som sänker tillväxten i svenska skogar vore synnerligen dumt. Detta skulle minska tillgången på resursen trä. Det i sin tur skulle leda till en högre global fossil konsumtion och en omflyttning av kollager från under jord till ovan jord i vegetation. En i mitt tycke dålig strategi.

Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund