facebooktwittermail

Större stödförskott möjliga i höst

EU-kommissionen lättar på stödregler för att hjälpa coronadrabbade lantbrukare.

EU-kommissionen har öppnat för större stödförskott i höst.
EU-kommissionen har öppnat för större stödförskott i höst. FOTO: MOSTPHOTOS

Normalt kan 50 procent av direktstöden och 75 procent av landsbygdsprogrammets ersättningar betalas ut i mitten av oktober. För att förbättra likviditeten för lantbrukare i coronatider har EU-kommissionen beslutat att höja taket för förskotten till 70 respektive 85 procent.

Medlemsländerna har också möjlighet att betala ut stöd utan att ha gjort alla nödvändiga fältkontroller först.

Dessutom sänker EU-kommissionen antalet nödvändiga fältkontroller från fem till tre procent av stödansökningarna. Detta för att minska potentiellt smittspridande kontakter mellan lantbrukare och kontrollanter. Kontrollmyndigheterna uppmanas också att i stället för fysiska besök använda satellitbilder och bilder där geotaggar bekräftar var de tagits. Det kan också snabba upp processen, menar EU-kommissionen.