facebooktwittermail d

Större skogsägare i föreningarna

Sveriges tre stora skogsägarföreningar samlar nästan 60 procent av den enskilt ägda skogsmarken. Men medlemmarna utgör bara en tredjedel av samtliga enskilda skogsägare. 

Skogslandskap NV Dalarna.
En stor andel av skogsägarna har ganska små innehav och är i lägre utsträckning anslutna till skogsägarföreningar. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Det är främst de lite större skogsägarna som är medlemmar i skogsägarföreningarna. För medlemmarna i Norra Skog, Mellanskog och Södra är det genomsnittliga innehavet produktiv skogsmark 62 hektar. För övriga enskilda skogsägare är innehavet bara runt en tredjedel så stort, 22 hektar per person.