facebooktwittermail d

Större och dyrare traktorer

ATL kan för första gången visa vad den svenska traktorförsäljningen omsätter, och vad svenska bönder i genomsnitt var beredda att betala för en lantbrukstraktor 2017. Trenden är att traktorerna blir större och dyrare.