facebooktwittermail

Störningar drar ner Husqvarnas resultat

Motorsågstillverkaren Husqvarna redovisar en vinst före skatt på 589 (690) miljoner kronor för första kvartalet 2011.

Rörelseresultatet uppgick till 662 miljoner kronor, att jämföra med 778 miljoner samma tid förra året. Rörelseresultatet påverkades negativt av förändringar av valutakurser.

I början av året fanns en stark efterfrågan på den nordamerikanska marknaden, men på grund av produktionsstörningar i största anläggningen i Nordamerika har företaget inte kunnat dra nytta av efterfrågan. Det skriver företaget i sin delårsrapport.
Störningarna har också lett till höga kostnader.

Omsättningen uppgick till 8774 (9 082) miljoner kronor.
Året började med en högre orderingång jämfört med förra året. ATL.nu