facebooktwittermail d

Stormigt utan vind

Trots att omfattande vindfällningar saknades blev 2016 ett stormigt år i skogen. ATL listar 10 händelser som präglade året.

Lavskrika, äganderätt, träbryggande och sprickan i norr - det var några av händelserna i skogens Sverige under 2016.
Lavskrika, äganderätt, träbryggande och sprickan i norr - det var några av händelserna i skogens Sverige under 2016. FOTO: MOSTPHOTOS

Inventeringsrevolution: Redan 2014 började Skogsstyrelsen lägga ut skoglig data baserad på laserscanning. Men först i år började inventeringsmetodens fördelar bli uppenbar för allt fler. Nu är frågan om det finns statliga pengar att ajourhålla laserdatan, om det blir en marknad för privata aktörer eller om handhållna laserscanners blir var mans egendom i framtiden?

Strukturomvandling: Under året tog omstruktureringen av sågverksbranschen i södra Sverige fart. I spetsen gick Rörvik och Bergs men även Vida, Derome och ATA deltog. Södra minskade sågproduktionen och avvecklade satsningen på lövsågning. Om omstruktureringen ger högre timmerpriser återstår att se.

Väl öppet: I februari började Skogsstyrelsen lägga upp avverkningsanmälningar på nätet. Skogsägarrörelsen svarade med en proteststorm, och såg det som ett intrång i den personliga integriteten. Skogsstyrelsen kontrade med att en större öppenhet gagnar alla, och att: "avverka skog är inget att skämmas för".

Skogsutredaren kom och gick: Efter lång tids letande tillsatte regeringen i mars Charlotta Riberdahl som utredare av skogsvårdslagen. Men efter bara några månader sparkades hon efter att ha ifrågasatt privat ägande av skog vid en debatt i Almedalen. Under senhösten tillsattes Fredrik von Arnold som ny utredare. Slutdatum för översynen är fortfarande sista mars nästa år.

Träbyggande: Byggandet i Sverige stiger kraftigt och allt fler uppmärksammar träbyggandets miljöfördelar. Flera trähusbyggare ökar också kapaciteten: Lindbäcks Bygg investerar en halv miljard kronor, Derome och Lindholmsgruppen bygger varsin ny husfabrik, och Martinsons ökar produktionen av KL-trä. Dessutom lanserade Stora Enso sitt byggsystem för massivträ och överväger att starta produktion av det i Gruvön.

Sprickan: Norra Skogsägarna var redan tidigare i konflikt med Norrskog, och retade i år även upp de övriga föreningarna. I maj stod Norras vd Pär Lärkeryd tillsammans med Naturskyddsföreningen bakom ett förslag inom skogsprogrammet om en ny modell för skogsskydd. Men förslaget var inte alls förankrat hos övriga skogsägarföreningar. "Vi har inget förtroende för Pär Lärkeryd längre", sa Södras ordförande Lena Ek. Pär Lärkeryd tog dessutom plats i Skogsstyrelsens styrelse, detta trots att de fyra föreningarna tidigare enats om att föra fram en annan kandidat.

Lex lavskrika: Art- och habitatdirektivet verkar vara droppen för vad skogsägarna kan tåla i fråga om avsättningar för naturvård, som av många upplevs som slumpmässiga, ologiska och kostsamma. Även Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket verkar tveksamma - i juni begärde de en översyn för att säkerställa om artskyddsförordningen är "tillämpbar, effektiv och rättssäker." Regeringen har hittills svarat med tystnad.

Efterlängtad delning: Börsaktörer har länge förordat en delning av SCA. Det ville inte tidigare styrelseordförande Sverker Martin-Löf, men sedan han ifjol manövrerats bort var det bara en tidsfråga. I augusti kom beskedet att SCA delas i en hygiendel och en skogsindustridel. Börsen jublade, SCA-aktien steg till en ny rekordnivå och spekulationerna om skogsdelen ska säljas tog fart.

Nya storförbrukare: Den nordiska skogsindustrins investeringar har rusat till nya rekordnivåer. Under 2016 invigdes två nyinvesterade storförbrukare av skogsråvara: I september Södras utbyggnad i Värö och i oktober Värtaverket i Stockholm. Fler står på tur de kommande åren.

Enar eller splittrar? När remissvaren på rapporterna från arbetsgrupperna inom skogsprogrammet kom i november blev det tydligt att det fortfarande finns stora klyftor mellan produktion och miljö. Frågan är nu om regeringen sätter ned foten och pekar ut riktningen och vilken fot de i så fall ska stå på? Tålamodet tryter hos vissa av deltagarna och ett samlat skogsprogram lär behövas som underlag för den bioekonomi som allt fler åtminstone pratar om.