facebooktwittermail d

Stormen värst i barkborre-land

Stormen Laura blåste ned en halv miljon kubikmeter. Värst drabbades högriskområdena för granbarkborre i sydöstra Sverige.

De första inventeringarna visar att stormen Laura blåste ned en halv miljon kubikmeter skog, mestadels i Blekinge och Kalmar.
De första inventeringarna visar att stormen Laura blåste ned en halv miljon kubikmeter skog, mestadels i Blekinge och Kalmar. FOTO: KERSTIN DAVIDSSON/SKOGSSTYRELSEN

Stormen Laura som drog in över Sverige i slutet av förra veckan blåste ned 500 000 kubikmeter skog. Det visar Skogsstyrelsens första inventeringar.

Värst drabbade är de områden i Kalmar och Blekinge som redan är hårt angripna av granbarkborre. Stormfällda granar ökar risken för angrepp ytterligare och det är därför viktigt att även enstaka vindfällen tas bort ur skogen, helst innan barkborrarna börjar svärma i månadsskiftet april/maj.

”Skogsägare behöver se över sin skog så snart som möjligt och kontakta virkesköpare i god tid för att de vindfällda granarna ska kunna transporteras bort i tid. Om det är enstaka granar som ligger på otillgängliga platser i skogen kan ett alternativ vara att ta bort barken på träden eftersom det minskar risken för angrepp”, säger Mats Carlén, regional skadesamordnare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Eftersom de stormdrabbade områdena ingår i ett bekämpningsområde mot granbarkborre får högst 3 kubikmeter vindfällen av gran lämnas kvar per hektar, och för södra Sverige gäller att allt virket måste vara ute ur skogen senast den 1 juli.

Södra håller just nu på att inventera efter stormen och vill inte kommentera läget innan resultaten är klara, vilket enligt Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog, väntas bli inom någon dag.