facebooktwittermail d

Alfrida orsakade skador för 266 miljoner

Försäkringsbolagen har hittills betalat ut 266 miljoner kronor i ersättning för skador orsakade av stormen Alfrida, som drabbade Sverige i januari.

FOTO: ULF ARONSSON

Totalt rör det sig om knappt 11 000 skadefall, och den genomsnittliga ersättningen uppgick till drygt 25 000 kronor per skada, skriver branschorganisationen Svensk Försäkring i ett pressmeddelande.

ATL TV: De drabbades hårt av Alfrida

Läs mer: Lantbrukaren undsätter stormdrabbade grannar

Läs också: Ledarstoet räddade sin flock i stormen

Prova Premium: Testa redan i dag – för bara 1 krona

Varför premium: Chefredaktören svarar

Alfrida orsakade bland annat omkullblåsta träd som skadade bilar och fastigheter och takpannor som blåste av hus. Svensk Försäkring räknar med att kostnaderna kan öka längre fram när skador upptäcks på exempelvis fritidshus som inte besökts vintertid.

Orkanen Gudrun, som härjade 2005, orsakade över 90 000 skador till ett belopp av knappt 3,8 miljarder kronor.