facebooktwittermail d

Storm över Dalarna tar skog värd 5 miljoner

Den storm som drog fram över Mellansverige häromveckan orsakade stora skador på skogen i Dalarna, uppger skogbolaget Stora Enso Skog och skadorna har vid en inventering visat sig vara större än vad som tidigare befarades.

"Vi bedömer att cirka 10 000 kubikmeter träd har blåst ner och nu akut måste tas om hand", säger Leif Sanfer, områdesrepresentant för Stora Enso Skog i ett pressmeddelande.

Äldre skogen

Stormen som först troddes vara en tromb drog fram över ett 250 hektar stort området längs sjön Stora Länsan.

Enligt bolaget är det den äldre skogen som drabbats hårdast medan yngre skogar klarat sig bättre.

"Värdet på den nedblåsta skogen bedömer vi är cirka 4-5 miljoner kronor och sedan tillkommer dessutom att en del intilliggande bestånd behöver avverkas för att klarar upprensningen, enligt Leif Sanfer.

Oklart hur skogsägare drabbats

Det är ännu oklart hur enskilda skogsägare drabbats och förhoppningsvis har de försäkring som täcker den typen av skador, fortsätter Leif Sanfer.