facebooktwittermail

Storjordbruk skapas i Skåne

Egendomarna Skabersjö, Näsbyholm och Börringe kloster går i juli samman om skötseln av växtodlingen och bildar ett av Sveriges största lantbruksföretag.

Tillsammans har de tre egendomarna nära 3 000 hektar mark under plog. Utökad areal innebär lägre kapitalkostnader, effektivare drift, miljönytta och en mer sammanhållen driftsenhet.

- Vi försöker ta vara på stordriftsfödelar och positionera oss ännu bättre, säger Martin Rosenmejer, vd på Skabernäs.

Sten Ericsson, ägare till Börringe kloster, anser att utvecklingen går allt mer mot samarbete mellan lantbruken.

- Varför ska jag investera i en traktor och grannen i en lika stor traktor när vi kan gå ihop pch investera i en gemensam traktor, frågar han sig.

Skabernäs bildades 2006 för att hantera växtodlingen på egendomarna Skabersjö och Näsbyholm. Ett mål var att driften skulle bli oberoende av EU-stöd, vilket har blivit verklighet. I nästa steg i tillväxtstrategin ingår samarbetet med Börringe Kloster AB.

Från och med 1 juli i år sköts alltså Börringe Klosters växtodling av Skabernäs HB, ett bolag ägt av Skabersjö Gods AB och Näsbyholm Fideikommiss AB. ATL.nu