facebooktwittermail

Veterinärbrist tvingar jour att stänga

Veterinärbristen tvingar ännu en klinik att skära ner. Nu avvecklar Stordjursveterinärerna i Varberg sin jourverksamhet.

FOTO: DISTRIKSVETERINÄRERNA

Stordjursveterinärerna i Varberg har i flera år haft jourberedskap dygnet runt för sina kunder.