facebooktwittermail d

Stora variationer i skördeläget

Torkan och de höga temperaturerna fortsätter. Grödorna lider på många håll runt om i landet.

Längst ned i sydväst i Skåne har man börjat stränglägga rapsen och inom några dagar börjar man tröska raps på rot. Där har rapsen mognat snabbt efter många dagar med temperaturer omkring 30 grader. Värmen har även lett till att torkskador har börjat visa sig fläckvis i en del fält. På lättare jordar är torkskadorna än mer synliga.
- Man börjar se att vårkornet skiftar i färg och blir alldeles vitt på sina ställen, i höstvetet kan man se fläckar med torkskador och även i höstraps. Betor som inte vattnas slokar, säger Stefan Lundmark, rådgivare på Hushållningssällskapet i Kristianstad där lantbrukarna vattnar så mycket det går.
Skadorna varierar dock mycket lokalt och åskskurar har förbättrat situationen på vissa ställen.

I Kalmar län såg förutsättningarna för en bra skörd goda ut före midsommar, men nu har man inte fått något ordentligt regn på en månad och samtidigt har det varit mycket varmt. Hans Romarker, rådgivare på Hushållningssällskapet i Kalmar, räknar med att torkan kommer att minska skörden rejält. Vallåterväxten har också avstannat.

Samma sak gäller i Västergötland där spannmålen på de lätta jordarna lider av torkan, men det finns fortfarande möjlighet till återhämtning.
- Det är inte akut än, men det börjar bli det, säger Karl-Johan Lennartsson på Hushållningssällskapet Sjuhärad.

I Västmanland har det kommit lokala regnskurar, på vissa håll riktigt mycket, men generellt är det fortfarande alldeles för torrt och det är de sent sådda grödorna som tar mest stryk. Förutom tidig sådd har välskötta jordar med bra dränering, mullhalt och lite packningsskador bidragit till en bättre situation för grödorna, konstaterar Henrik Lillje på Hushållningssällskapet i Västerås.

I Halland där det har regnat en del är situationen annorlunda.
- Höstsäden ser minst lika bra ut om inte bättre än i fjol, säger Rolf Lindholm på Hushållningssällskapet i Halland.
Enligt honom trivs också den stora majsarealen bra och sockerbetorna klarar sig än så länge. Det som behöver vatten är framför allt potatis och grönsaker. Andraskörden vall togs för ett par veckor sedan och kommer inte att växa till sig förrän det kommer vatten. Inom 14 dagar räknar Rolf Lindholm med att lantbrukarna i området har börjat skörda höstkorn och raps.

I Västernorrland och Jämtland råder ingen torkstress. Det är lite torrare vid kusterna och blötare i inlandet. Vid kusten är det många som har börjat ta den andra vallskörden.
- Både mängd och kvalitet ser helt ok ut, säger Ann-Sofie Stark på Hushållningssällskapet i Västernorrland.
- Jag har rekommenderat mina kunder att ta till vara allt. Har det varit tungt i andra delar av landet så finns det ju en marknad.Tove Nilsson